گالری عکس های مرکز

ورزش صبحگاهی سالمندان

مجموعه عکس مرکز

انجام تمرینات ورزشی یوگا و فعالیت های فکری و ذهنی در سرای سالمندان مهر سقز

خاکسپاری سالمند تحت نگهداری مرحوم حبیب الله ...