گسترس سرای سالمندان

building
 

افزایش زیربنا سرا سالمندان مهر

با مشارکت مردم، زیر بنای این مرکز در حال افزایش است. این بخش شامل سوئیت هایی برای زوج های سالمند، سالن غذا خوری، نمازخانه، سالن ورزشی و ... است که به همت خیرین سفت کاری آن به اتمام رسیده است. تجهیر این بخش نیازمند یاری مردم است. ما را در این کار خیر یاری دهید. اطلاعات تکمیلی به زودی بر روی وب سایت قرار می گیرد.